St. SmartFund Services

Stichting Smartfund services

De stichting heeft als doel:

- het bevorderen van de samenwerking tussen ondernemers;

- het financieel beheer voor SmartFund verenigingen;

- het verwerven van fondsen voor SmartFund verenigingen;

- het ondersteunen van SmartFund verenigingen servicediensten;

- het vertegenwoordigen van het gedachtengoed van SmartFunds in de

publiciteit en overleg met maatschappelijke organisaties,

en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De stichting is in 2012 opgericht.