Wie zijn wij?

SmartFund Baseline

SmartFund Baseline is in 2018 geïnitieerd door de cultuurorganisatie Fluxus in Zaanstad. Fluxus biedt cursussen aan die worden begeleid door zelfstandige cultuurdocenten. In eerste instantie was SmartFund Baseline alleen beschikbaar voor docenten in de cultuursector in Noord Holland.

Vanaf september 2020 staat SmartFund Baseline open voor alle uitvoerend kunstenaars en docenten in de cultuursector in heel Nederland.

Baseline heeft de ambitie om dé arbeidsongeschikheidsvoorziening (AOV) voor zelfstandigen in de culturele sector te worden.

Stichting Smartfund services

De stichting heeft als doel:

- het bevorderen van de samenwerking tussen ondernemers;

- het financieel beheer voor SmartFund verenigingen;

- het verwerven van fondsen voor SmartFund verenigingen;

- het ondersteunen van SmartFund verenigingen met servicediensten;

- het vertegenwoordigen van het gedachtengoed van SmartFunds in de

publiciteit en overleg met maatschappelijke organisaties,

en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De stichting is in 2012 opgericht.


Full service bureau voor schenkkringen

In 2016 hebben Hubert Lut en Jacco Met SmartSharing opgericht met als doel AOV (arbeidsongeschiktheidsvoorziening)schenkkringen (full service) te faciliteren en organisaties te voorzien van een eigen AOV schenkkring op maat.

Het is het doel van SmartSharing het voor organisaties mogelijk te maken om op een simpele, transparante en veilige en betaalbare manier een schenkkring te organiseren. Daarom hebben wij niet voor een bepaald concept gekozen, maar hebben we de webapplicatie SmartDeposit ontwikkeld dat elke soort schenkkring kan ondersteunen. Samen met de organisatie die een schenkkring wil aanbieden ontwerpen wij een schenkkring op maat.

Full service betekent dat wij alles doen. Een organisatie hoeft alleen maar aan te geven dat zij een schenkkring willen aanbieden.