Hoe werkt een SmartFund

Gemak dient de mens

Door slimme automatisering gaat alles vanzelf.

1) Je krijgt een zogenaamde e-Wallet (een digitale rekening). Op deze e-Wallet staat geld in de vorm van de verplichte buffer, de maandelijkse spaarbedragen en ontvang je je schenkingen. Het geld op je e-Wallet blijft ten alle tijden jouw eigen geld. Er is dus geen gezamenlijke pot. Bij het verlaten van het Fund kan je het saldo van je e-Wallet meenemen, met inachtname van de opzegtermijn.

2) Je kunt zelf binnen bepaalde grenzen bepalen welk bedrag je bij ziekte geschonken wilt krijgen. Ditzelfde bedrag bepaalt ook hoeveel je zelf gaat schenken aan een ander. Dus hoe hoger het bedrag is dat je zelf wilt ontvangen, des te hoger het bedrag is dat je aan een zieke deelnemer gaat schenken.

3) Een SmartFund is zodanig opgezet dat het volledig transparant is en dat de deelnemer zelf zo min mogelijk acties hoeft te ondernemen om deel te (blijven) nemen aan het SmartFund. Hiertoe wordt een SmartFund ondersteund door de webapplicatie SmartDeposit.

4) SmartDeposit regelt alle financiële transacties en geeft real time inzicht in alle transacties op de e-Wallet, en de stand van zaken van het Fund. SmartDeposit is gekoppeld aan het e-Wallet platform van de elektronische geldinstelling Intersolve.

Een SmartFund is ontworpen om het de deelnemer zo gemakkelijk mogelijk te maken. Via incasso wordt de verplichte buffer automatisch aangevuld als het saldo te laag is. Je spaart automatisch en het sparen stopt automatisch als je je maximum buffer hebt gespaard. Voor meer informatie kijk op smartdeposit.org