Aanmeldprocedure

Hoe kan je je aanmelden?

Aanmelden is simpel. De drempels om mee te doen zijn laag. We hebben geen leeftijdsbeperkingen en je hoeft ook geen inkomensbewijzen te overleggen.

Vul het aanmeldformulier in en doe een dansje. Wij zullen contact met je opnemen.

Beoordeling van je aanmelding

Je aanmeldformulier wordt gebruikt voor een eerste beoordeling door het bestuur van de Stichting SmartFund Services.

Belangrijke zaken met betrekking tot je aanmelding:

  • Als je het aanmeldformulier hebt ingevuld is je aanmelding nog niet definitief. Na contact met het bestuur en als die akkoord zijn, dan krijg je een uitnodiging om je te registreren bij SmartDeposit. Als je geregistreerd bent bij SmartDeposit is je aanmelding definitief.

  • Als je 18 jaar of ouder bent kan je meedoen. SmartFund Baseline kent geen verdere leeftijdsrestrictie. Ook boven de AOW leeftijd kan je gewoon meedoen, mits je maar aantoonbaar inkomen uit zelfstandige werkzaamheden hebt.

  • Je gewenste donatiebedrag mag niet boven je gemiddelde maandelijkse inkomen uit komen wat je verdient als zelfstandige.

  • Je hoeft niet ingeschreven te staan bij de Kamer van Koophandel.

  • Je hoeft niet BTW plichtig te zijn.

  • Op het moment van aanvraag mag je niet (chronisch) ziek zijn.

  • Naast je inkomen als zelfstandige mag je ook werkzaamheden in loondienst verrichten. De inkomsten uit loondienst mag je niet optellen bij je ondernemersinkomen.